Weblog Stef Bijl
Doortrekking A15

Amendement

Raadsvergadering: 22 september 2011

Onderwerp: Trajectnota/MER A15

Voorstelnummer: 11-063

Toelichting:

In 2010 zijn bij de voorbereidingen van de trajectnota/MER A15 voor de doortrekking een drietal varianten aangegeven. Te weten een Noord-Midden (huidige voorstel van het college) in de nota “Noord” genoemd, een Noordoostelijke in de nota “combinatie 1”genoemd en een Zuidoostelijke ligging in de nota “Zuid” genoemd. Bij de participatiebijeenkomst vorig voorjaar heeft de PvdA verzocht om in de Trajectnota/MER A15 ook de ontbrekende 4e variant Zuid-Midden in de nota “combinatie 2” genoemd mee te nemen in het onderzoek.

 

Op basis van de uitkomsten van de Trajectnota/MER A15 komt de PvdA tot de conclusie dat de variant Zuid-Midden (combinatie 2) voor de Liemers het betere alternatief is bij de doortrekking van de A15.

Voorstel:

De raad bijeen op 22 september 2011 besluit om de brief aan de minister van Intrastructuur en Milieu als volgt te wijzigen:

“Tracévoorkeur

Onze gemeente heeft zich intensief gebogen over de resultaten van het onderzoek. Op basis hiervan spreekt de raad een duidelijke voorkeur uit voor de combinatievariant 2 (zuidligging t.o.v de Betuweroute in combinatie met de middenligging tussen Duiven en Zevenaar). Dit alternatief dat verdiept wordt aangelegd tot voorbij de spoorlijn Arnhem-Oberhausen en daarna half verdiept tot aan de A12 achten wij beter inpasbaar tussen Duiven en Zevenaar dan doortrekking Noord of Zuid. Ook zijn eventuele wachtrijen op de Arnhemseweg in de combinatie 2 meer buiten de bebouwing gelegen en zijn de geluidsgevolgen minder belastend voor de omgeving. De variant waarbij de doortrekking Noord op maaiveld is gelegen en van geluidsschermen wordt voorzien achten wij vanwege de landschappelijke gevolgen ongeschikt.”

De overige tekst in de brief blijft ongewijzigd.

 

De fractie van de PvdA

R. Stougie

Fractievoorzitter

Stef | 19-09-2011 23:35 | Link
Zevenaar dan doortrekking Noord of Zuid. Ook zijn eventuele wachtrijen op de Arnhemseweg in de combinatie 2 meer buiten de bebouwing gelegen en
m3i zero | 16-05-2013 12:17

   

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.1 Japan License.

 Deze weblog is powered by Argeweb

 

Reacties
» Replica Horloges: Alle vreugde va...
» m3i zero: Zevenaar dan d...
» mighty student: Deze variant is...
» Jan Horsman: Oplossing gelui...
» Cor Lentjes: Diegenen die be...